Day: January 9, 2022

जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 372 कोटी 89 लक्षच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

नंदुरबार [ डॉ.सचिन साबळे ] राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी.पाडवी यांच्या अध्यक्षतेखाली