Live – पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे थेट प्रेक्षेपण व दर्शन.

Live – पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ हलवाई गणपतीचे थेट प्रेक्षेपण व दर्शन.

सौजन्य – दगडूशेठ हलवाई गणपती संस्थान पुणे.