सिल्लोड – तर आज अशी बिकट परीस्थिती  उध्दभवली नसती – बसपा

सिल्लोड [] काग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस यानी मागिल पंधरा वर्षाच चांगले काम केले असते तर आज अशी बिकट परीस्थिती  उध्दभवली नसती – अशी प्रतीक्रीया शेख अक्रम जिल्हा उपाध्यक्ष बसपा यानी  दिली आहे.