मुंबई शहर आणि उपनगरात पावसाला सुरुवात , लालबाग, अंधेरी, ठाणे, भिवंडी, शहापूरमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस.

मुंबई शहर आणि उपनगरात पावसाला सुरुवात , लालबाग, अंधेरी, ठाणे, भिवंडी, शहापूरमध्ये विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस.