पुणे – महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ना. अमित गोरखे यांचे आद्यक्रांतीगुरू लहूजी साळवे यांना अभिवादन.

पुणे – महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर ना. अमित गोरखे यांचे आद्यक्रांतीगुरू लहूजी साळवे यांना अभिवादन.

 

All News